03.03.2021 KB ter ondersteuning van jongeren en studenten in een kwetsbare situatie ingevolge de COVID-19 crisis [ Coronavirus ]

ondertekenaar
LALIEUX Karine - Min. van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een handicap, Armoedebestrijding en Beliris - Federale Regering
inforumnummer
343777
essentie

In het kader van coronavirus COVID-19 wordt een extra toelage toegekend aan de OCMW's opdat jongeren en studenten niet in een situatie van armoede terecht komen. De toelageperiode van dit besluit loopt van 01.04.2021 tot en met 31.12 ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren