22.03.2021 KB wijz. KB 21.01.2009 houdende onderrichtingen voor de apothekers

ondertekenaar
VANDENBROUCKE Frank - Vice-Eerste Min. en Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid - Federale Regering
inforumnummer
343798
essentie

Het KB 21.01.2009 houdende onderrichtingen voor de apothekers (in werken in ene apotheek open voor het publiek) wordt gewijzigd op verscheidene punten. Die wijzigingen omvatten onder meer de aanpassing van de regeling inzake de uitbesteding d ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren