17.03.2021 Herziening van de Grondwet teneinde in titel II van de Grondwet een art. 22ter in te voegen dat het recht van personen met een handicap op volledige inclusie in de samenleving waarborgt

ondertekenaar
DE CROO Alexander - Eerste Min. Eerste Min., - Federale Regering
et al.
inforumnummer
343807
essentie

Een nieuw art. 22ter wordt ingeschreven in de Grondwet om te bepalen dat iedere persoon met een handicap recht heeft op volledige inclusie in de samenleving, met inbegrip van het recht op redelijke aanpassingen.

...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren