25.03.2021 KB wijz. KB 13.12.2020 tot uitvoering van het art. 3, par. 2 van de wet 06.11.2020 om toe te staan dat in het kader van de coronavirus-COVID-19-epidemie verpleegkundige activiteiten worden uitgeoefend door personen die wettelijk daartoe niet bevoegd zijn

ondertekenaar
VANDENBROUCKE Frank - Vice-Eerste Min. en Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid - Federale Regering
inforumnummer
343812
essentie

Dit besluit verlengt tot 01.10.2021 de toepassing van het KB 13.12.2020 dat de lijst bevat van verpleegkundige activiteiten waarvan niet kan worden toegestaan dat ze in het kader van de coronavirus-COVID-19-epidemie worden uitgeoefend door pe ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren