25.03.2021 KB tot uitvoering van het art. 4, tweede lid, van de wet 06.11.2020 om toe te staan dat in het kader van de coronavirus-COVID-19-epidemie verpleegkundige activiteiten worden uitgeoefend door personen die wettelijk daartoe niet bevoegd zijn

ondertekenaar
VANDENBROUCKE Frank - Vice-Eerste Min. en Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid - Federale Regering
inforumnummer
343814
essentie

Dit besluit verlengt tot 01.10.2021 de toepassing van wet 06.11.2020 die het juridisch kader bepaalt waarbinnen niet-bevoegde personen de verpleegkundige activiteiten bedoeld in art. 46 van de gecoördineerde wet 10.05.2015 kunn ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren