19.03.2021 Dec. wijz. art. 12 van het dec. 08.05.2002 houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt en art. 38 van het dec. 10.07.2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid

ondertekenaar
CREVITS Hilde - Vicemin.-President van de Vlaamse Regering en Vlaams Min. van Economie, Innovatie, Werk Sociale economie en Landbouw - Vlaamse Regering
SOMERS Bart - Vicemin.-President van de Vlaamse Regering en Vlaams Min. Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen - Vlaamse Regering
inforumnummer
343823
essentie

Dit decreet versterkt de bescherming van personen die aan een slachtoffer van discriminatie op de arbeidsmarkt steun verlenen door het slachtoffer te verdedigen of te vertegenwoordigen, of door voor het slachtoffer te getuigen. De bescherming geld ...

type document
Decreet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren