29.03.2021 KB tot verlenging van sommige maatregelen genomen bij wetten 20.12.2020 houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, 30.04.2020 houdende diverse bepalingen inzake justitie en het notariaat in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 en 20.05.2020 houdende diverse bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19

ondertekenaar
VAN QUICKENBORNE Vincent - Vice-Eerste Min. en Min. van Justitie en Noordzee - Federale Regering
inforumnummer
343850
essentie

Dit besluit verlengt sommige maatregelen die zijn genomen in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus Covid-19. Het betreft de verlenging tot 30.06.2021 van onder andere, de tijdelijke verhoging van de inbeslagnemingsdrempels b ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren