25.03.2021 KB wijz. KB 18.07.2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector en wijz. KB 16.05.2003 tot uitvoering van het Hfst. 7 van Titel IV van de programmawet 24.12.2002, betr. de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen

ondertekenaar
DERMAGNE Pierre-Yves - Vice-Eerste Min. en Min. van Economie en Werk - Federale Regering
VANDENBROUCKE Frank - Vice-Eerste Min. en Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid - Federale Regering
inforumnummer
343861
essentie

Dit besluit verhoogt het forfait van de structurele bijdragevermindering voor werkgevers uit de social-profit en erkende beschutte werkplaatsen en maatwerkbedrijven (= categorie 2 en 3) en wijzigt de loongrens voor werkgevers van categorie 3 vanaf 01.0 ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren