15.03.2021 KB wijz. KB 04.07.2019 betr. de bestrijding van influenza van het type H3 bij pluimvee en het KB 29.09.2019 betr. de vergoedingen van pluimvee afgemaakt of geslacht in het kader van de bestrijding van het influenzavirus type H3 [ Coronavirus ]

ondertekenaar
CLARINVAL David - Min. van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's en Landbouw, Institutionele Hervormingen, en Democratische Vernieuwing - Federale Regering
inforumnummer
343879
essentie

Wegens de epidemie veroorzaakt door het coronavirus Covid-19, is de Wereldorganisatie voor dierengezondheid (OIE-raad) niet kunnen samenkomen. Dit besluit verlengt daarom met één jaar (tot 31.12.2021) de toepassing van het KB 04.07.2019 b ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren