05.03.2021 BVR houdende wijz. diverse besluiten, wat betreft maatregelen voor cultuur- en jeugdinfrastructuur en de operationalisering van het Departement Cultuur, Jeugd en Media, en tot opheffing van het BVR 02.02.1999 tot regeling van het beheer en de werking van het Fonds culturele infrastructuur

ondertekenaar
DALLE Benjamin - Vlaams Min. van Brussel, Jeugd en Media - Vlaamse Regering
JAMBON Jan - Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaams Min. van Buitenlandse Zaken, Cultuur, ICT en Facilitair Management - Vlaamse Regering
inforumnummer
343904
essentie

Dit besluit geeft uitvoering aan de overheveling van het Fonds Culturele Infrastructuur naar de Vlaamse Gemeenschap. Tegelijkertijd wordt de wetgeving overheidsopdrachten van toepassing verklaard op alle werken, diensten en leveringen waarvoor een ...

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren