15.03.2021 KB waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22.11.2019, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betr. de rapporteringsprocedure aan de vzw if-ic

ondertekenaar
DERMAGNE Pierre-Yves - Vice-Eerste Min. en Min. van Economie en Werk - Federale Regering
inforumnummer
343908
essentie

Deze collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) bepaalt de gegevens die, in toepassing van het sociaal akkoord van 25.10.2017, moeten worden meegedeeld aan de vzw if-ic en de wijze waarop ze worden gecommuniceerd. Het legt ook vast welke ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren