02.04.2021 MB wijz. art. 8 en 9 van het KB 22.04.2020 houdende bijzondere maatregelen voor de personeelsleden van het federaal openbaar ambt in het kader van de gezondheidscrisis ten gevolge van het coronavirus COVID-19 [ Coronavirus ]

ondertekenaar
DE SUTTER Petra - Vice-Eerste Min. en Min. van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post - Federale Regering
inforumnummer
343925
essentie

In het kader van het coronavirus Covid-19, voorziet dit besluit in een nieuwe termijn voor de referentieperiode van het inhaalverlof van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt (inclusief met name bepaalde autonome havens). Het verlengt ...

type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren