22.03.2021 MB wijz. MB 25.01.1993 houdende reglementering van de vaccinatie tegen pseudovogelpest en wijz. MB 04.05.1992 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van de pseudovogelpest

ondertekenaar
CLARINVAL David - Min. van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's en Landbouw, Institutionele Hervormingen, en Democratische Vernieuwing - Federale Regering
inforumnummer
343941
essentie

Dit besluit heft de vaccinatieschema's en de methodes vastgelegd in de bijlage van het MB 25.01.1993 houdende reglementering van de vaccinatie tegen pseudovogelpest op, aangezien ze verouderd zijn en de toepassing verhinderen van hedendaagse en eff ...

type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren