02.04.2021 KB tot uitvoering van art. 10/2 van de wet 22.12.2020 houdende diverse maatregelen met betrekking tot snelle antigeentesten en de registratie en verwerking van gegevens betreffende vaccinaties in het kader van de strijd tegen de COVID-19-pandemie [ Coronavirus ]

ondertekenaar
VANDENBROUCKE Frank - Vice-Eerste Min. en Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid - Federale Regering
inforumnummer
343947
essentie

Dit besluit stelt de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging vast voor de zelftesten in het kader van het coronavirus Covid-19. Het bepaalt voor welke categorieën rechthebbenden die tegemoetkoming wordt toegekend ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren