26.03.2021 KB wijz. KB 24.04.2014 houdende reglementering van de postdienst [ Coronavirus ]

ondertekenaar
DE SUTTER Petra - Vice-Eerste Min. en Min. van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post - Federale Regering
inforumnummer
343970
essentie

Omwille van het coronavirus Covid-19 schorst dit besluit van 01.09.2020 tot 30.06.2021 de vereiste van aftekening voor de ontvangst van aangetekende zendingen en zendingen met aangegeven waarde. De identiteit van de ontvanger of van zijn gevolmachtigde ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren