26.02.2021 BVR wijz. BVR 16.06.2017 houdende de uitvoering van het dec. 05.05.2017 houdende de ondersteuning van bovenlokale sportinfrastructuur en topsportinfrastructuur

ondertekenaar
WEYTS Ben - Vicemin.-President van de Vlaamse Regering en Vlaams Min. Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand - Vlaamse Regering
inforumnummer
343982
essentie

Dit besluit wijzigt het BVR 16.06.2017 houdende de uitvoering van het decreet over de ondersteuning van bovenlokale sport- en topsportinfrastructuur. Het gaat om de verfijning van een aantal criteria en het bepalen van de proceduretermijnen indien de V ...

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren