02.04.2021 Dec. houdende instemming met het samenwerkingsakkoord 12.03.2021 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betr. de verwerking van gegevens met betrekking tot vaccinaties tegen COVID-19 [ Coronavirus ]

ondertekenaar
BEKE Wouter - Vlaams Min. van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding - Vlaamse Regering
inforumnummer
344026
essentie

Het samenwerkingsakkoord, waarmee dit decreet instemming betuigt, regelt in het kader van het coronavirus Covid-19 het gemeenschappelijke informatiesysteem dat wordt opgezet voor de uitnodiging van personen voor vaccinatie evenals voor de organisa ...

type document
Decreet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren