26.03.2021 BVR wijz. BVR 20.11.2020 tot toekenning van een projectsubsidie ter compensatie van de kosten voor noodopvang van schoolkinderen [ Coronavirus ]

ondertekenaar
BEKE Wouter - Vlaams Min. van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding - Vlaamse Regering
SOMERS Bart - Vicemin.-President van de Vlaamse Regering en Vlaams Min. Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen - Vlaamse Regering
WEYTS Ben - Vicemin.-President van de Vlaamse Regering en Vlaams Min. Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand - Vlaamse Regering
inforumnummer
344028
essentie

De subsidieregeling betreffende de toekenning van een projectsubsidie aan lokale besturen ter compensatie van de kosten voor de organisatie van noodopvang van schoolkinderen omwille van het coronavirus Covid-19 wordt verlengd tot en met 30.06.2021. Bov ...

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren