05.03.2021 BVR wijz. BVR 01.03.2002 houdende hervorming van het stelsel van de aanmoedigingspremies in de privé-sector en BVR 03.05.2002 tot instelling van de aanmoedigingspremies in de Vlaamse private sociale profitsector, wat betreft het recht op verlof voor erkende mantelzorgers

ondertekenaar
CREVITS Hilde - Vicemin.-President van de Vlaamse Regering en Vlaams Min. van Economie, Innovatie, Werk Sociale economie en Landbouw - Vlaamse Regering
inforumnummer
344159
essentie

Dit besluit voert een aanmoedigingspremie in bij het nemen van het thematisch verlof ‘mantelzorg’. De aanmoedigingspremie is een aanvullende uitkering van de Vlaamse overheid die werknemers in de privésector of social profitsect ...

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren