15.03.2021 KB waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14.09.2020, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, inzake de sectorale pensioentoezegging voor het jaar 2019 voor de federale gezondheidssectoren

ondertekenaar
DERMAGNE Pierre-Yves - Vice-Eerste Min. en Min. van Economie en Werk - Federale Regering
inforumnummer
344163
essentie

Deze collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) voorziet in de storting van een eenmalige toelage op de individuele pensioenrekening voor het jaar 2019. De CAO is van toepassing op het personeel van de federale gezondheidssectoren (waaronder de inricht ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren