02.04.2021 BVR betr. het Vlaams Beschermingsmechanisme voor ondernemingen die een omzetdaling hebben ten gevolge van de aanhoudende coronavirusmaatregelen van 28.10.2020, tot invoeging van art. 9/1 in het BVR 20.03.2020 over de corona hinderpremie en wijz. art. 9 en 11 van het BVR 10.04.2020 over de corona compensatiepremie, van art. 9 en 11 van het BVR 12.06.2020 over de corona ondersteuningspremie, van art. 7 en 9 van het BVR 07.08.2020 over het Vlaamse Beschermingsmechanisme, van art. 8 van het BVR 23.10.2020 over het Vlaamse Beschermingsmechanisme, van art. 8 van het BVR 13.11.2020 over het Vlaamse Beschermingsmechanisme en van art. 7 en 8 van het BVR 05.02.2021 over het Vlaamse Beschermingsmechanisme [ Coronavirus ]

ondertekenaar
CREVITS Hilde - Vicemin.-President van de Vlaamse Regering en Vlaams Min. van Economie, Innovatie, Werk Sociale economie en Landbouw - Vlaamse Regering
inforumnummer
344221
essentie

Dit besluit voorziet ondersteuningsmaatregelen aan de ondernemingen in Vlaanderen die nog steeds geconfronteerd worden met omzetverlies wegens de aanhoudende coronavirusmaatregelen van 28.10.2021. Tegelijk heft ze het cumulverbod op met de coronalening ...

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren