15.03.2021 KB waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10.09.2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betr. de stabiliteit in de arbeidsovereenkomsten

ondertekenaar
DERMAGNE Pierre-Yves - Vice-Eerste Min. en Min. van Economie en Werk - Federale Regering
inforumnummer
344233
essentie

Deze collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) heeft als doel de stabiliteit van de arbeidsovereenkomsten van de werknemers van de inrichtingen en diensten welke ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren