19.03.2021 BVR houdende de regeling van subsidies aan gemeenten in het kader van veilige schoolroutes op gemeentewegen

ondertekenaar
PEETERS Lydia - Vlaams Min. van Mobiliteit en Openbare Werken - Vlaamse Regering
SOMERS Bart - Vicemin.-President van de Vlaamse Regering en Vlaams Min. Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen - Vlaamse Regering
inforumnummer
344252
essentie

Om schoolroutes langs gemeentewegen veiliger te maken, voorziet dit besluit in subsidies aan gemeenten voor projecten die erop gericht zijn een schoolroute veiliger te maken door infrastructurele ingrepen. Het betreft projecten die er prioritair op ger ...

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren