01.04.2021 / 24.06.2021 BBHR wijz. KB 23.03.1998 betr. het rijbewijs

ondertekenaar
VAN DEN BRANDT Elke - Min. bevoegd voor mobiliteit, openbare werken en verkeersveiligheid van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
inforumnummer
344255
essentie

Dit besluit wijzigt enkele voorwaarden gesteld aan de examinatoren voor het rijbewijs. 
nvdr: Dit besluit is een tweede keer gepubliceerd in Belgisch Staatsblad van 05.07.2021. Alleen zijn de goedkeurings- en inwerkingsdata verschillend ...

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren