02.04.2021 BVR wijz. art. 193/1 en art. 261/1 van het BVR 07.12.2018 houdende de uitvoering van het dec. 06.07.2018 betr. de overname van de sectoren psychiatrische verzorgingstehuizen, initiatieven van beschut wonen, revalidatieovereenkomsten, revalidatieziekenhuizen en multidisciplinaire begeleidingsequipes voor palliatieve verzorging, wat betreft compenserende maatregelen voor de revalidatievoorzieningen en de revalidatieziekenhuizen [ Coronavirus ]

ondertekenaar
BEKE Wouter - Vlaams Min. van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding - Vlaamse Regering
inforumnummer
344276
essentie

Dit besluit bepaalt dat er, voor de revalidatievoorzieningen en de revalidatieziekenhuizen, een laatste keer een compenserend budget kan worden aangerekend voor de maand juni 2021. Daarnaast wordt via dit besluit ook voo ...

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren