02.04.2021 BVR wijz. art. 3 en art. 4 van het BVR 08.01.2021 tot uitvoering van art. 34/1, tweede lid, en art. 47/1 van het dec. 21.11.2003 betr. het preventieve gezondheidsbeleid en tot wijz. BVR 12.06.2020 tot uitvoering van het dec. 29.05.2020 tot organisatie van de meldingsplicht en het contactonderzoek in het kader van COVID-19 [ Coronavirus ]

ondertekenaar
BEKE Wouter - Vlaams Min. van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding - Vlaamse Regering
inforumnummer
344292
essentie

Dit besluit past de lijst aan met de uitzonderingen op en tijdelijke opheffingen van de verplichte tijdelijke afzondering voor personen die in een hoogrisicogebied zijn geweest en voor andere personen die een verhoogd risico hebben op coronavirus COVID ...

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren