21.04.2021 MB wijz. MB 26.10.2020 tot uitvaardiging van een avondklok van 22u tot 6u op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest [ Coronavirus ]

ondertekenaar
VERVOORT Rudi - Min.-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor territoriale ontwikkeling en stadsvernieuwing, toerisme, de promotie van het imago van Brussel en biculturele zaken van gewestelijk belang - Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
inforumnummer
344341
essentie

De avondklok van 22u tot 6u die werd afgekondigd op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest omwille van het coronavirus Covid-19, wordt verlengd tot en met 07.05.2021. De gemeentelijke overheden en de politiediensten zijn belast met de h ...

type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren