28.03.2021 Wet houdende instemming met het Protocol wijz. Verdrag betr. een Europees voertuig- en rijbewijsinformatiesysteem (EUCARIS) en de Gemeenschappelijke verklaring van de partijen, gedaan te Luxemburg op 08.06.2017

ondertekenaar
GILKINET Georges - Vice-Eerste Min. en Min. van Mobiliteit - Federale Regering
WILMÈS Sophie - Vice-Eerste Min. en Min. van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en de Federale Culturele Instellingen - Federale Regering
inforumnummer
344375
essentie

Het Verdrag betreffende een Europees voertuig- en rijbewijssteem (EUCARIS) wordt uitgebreid met openstellingsclausules, zodat het ook als juridische basis kan dienen voor het gebruik van het technisch EUCARIS-systeem voor ...

type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren