19.04.2021 KB tot vaststelling en uitkering van het bedrag van een eenmalige aanmoedigingspremie ter compensatie voor de extra inspanningen tijdens de 2de golf van de COVID-19 pandemie voor de zelfstandige zorgverleners in de thuisverpleging of voor de loontrekkenden in de medisch huizen [ Coronavirus ]

ondertekenaar
CLARINVAL David - Min. van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's en Landbouw, Institutionele Hervormingen, en Democratische Vernieuwing - Federale Regering
VANDENBROUCKE Frank - Vice-Eerste Min. en Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid - Federale Regering
inforumnummer
344379
essentie

Ter compensatie voor de extra inspanningen die ze hebben geleverd tijdens de 2de golf van de COVID-19 pandemie, kent dit besluit een eenmalige aanmoedigingspremie toe aan enerzijds de zelfstandige zorgverleners die vallen onder de toepassing ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren