18.04.2021 KB tot uitvoering van art. 6, tweede lid, van de wet 07.05.2020 houdende uitzonderlijke maatregelen in het kader van de COVID-19-pandemie inzake pensioenen, aanvullende pensioenen en andere aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid [ Coronavirus ]

ondertekenaar
LALIEUX Karine - Min. van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een handicap, Armoedebestrijding en Beliris - Federale Regering
inforumnummer
344391
essentie

Dit besluit verlengt tot en met 30.06.2021, de regeling volgens welke voor de toepassing van de cumulatie van het pensioen met een beroepsinkomen, een vervangingsinkomen of bepaalde vergoedingen, geen rekening wordt gehouden met een aantal inkomsten en ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren