19.04.2021 KB wijz. KB 20.09.2005 houdende uitvoering van art. 5bis van de wet 28.07.1981 houdende goedkeuring van de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten en van de Bijlagen, opgemaakt te Washington op 03.03.1973, alsmede van de Wijziging van de Overeenkomst, aangenomen te Bonn op 22.06.1979

ondertekenaar
KHATTABI Zakia - Min. van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal - Federale Regering
inforumnummer
344406
essentie

Dit besluit bepaalt dat het voorstel tot betaling, dat aan de overtreder van de overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten wordt opgestuurd, niet meer vergezeld moet zijn van een document ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren