02.04.2021 Dec. wijz. diverse decreten naar aanleiding van de reorganisatie van ICT binnen het beleidsdomein Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie

ondertekenaar
JAMBON Jan - Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaams Min. van Buitenlandse Zaken, Cultuur, ICT en Facilitair Management - Vlaamse Regering
inforumnummer
344412
essentie

Dit decreet wijzigt een aantal decreten met het oog op de bundeling van de dienstverlening rond ICT en digitalisering in één agentschap binnen het beleidsdomein Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie.

...
type document
Decreet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren