05.03.2021 BVR wijz. een aantal besluiten van de Vlaamse Regering over de ondersteuning van personen met een handicap

ondertekenaar
BEKE Wouter - Vlaams Min. van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding - Vlaamse Regering
inforumnummer
344419
essentie

Dit besluit wijzigt een aantal besluiten over de ondersteuning van personen met een handicap om de regelgeving hieromtrent waar nodig te verduidelijken, te optimaliseren en te rationaliseren. Zo wordt onder andere de mogelijkheid geschra ...

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren