19.03.2021 Dec. wijz. dec. 27.03.2009 betr. radio-omroep en televisie, wat betreft de gedeeltelijke omzetting van richtlijn (EU) 2018/1808 van het Europees Parlement en de Raad van 14.11.2018 wijz. Richtlijn 2010/13/EU betr. de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake het aanbieden van audiovisuele mediadiensten (richtlijn audiovisuele mediadiensten) in het licht van een veranderende marktsituatie

ondertekenaar
DALLE Benjamin - Vlaams Min. van Brussel, Jeugd en Media - Vlaamse Regering
inforumnummer
344422
essentie

Dit decreet bevat de omzetting in het Mediadecreet van richtlijn (EU) 2018/1808 van 14.11.2018 tot wijziging van Richtlijn 2010/13/EU betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten in ...

type document
Decreet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren