02.04.2021 BVR tot invoeging van art. 2/1 in het BVR 27.11.2020 waarbij de hagel tussen 01.06. 2019 en 27.07.2019 als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van die ramp wordt afgebakend

ondertekenaar
JAMBON Jan - Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaams Min. van Buitenlandse Zaken, Cultuur, ICT en Facilitair Management - Vlaamse Regering
inforumnummer
344424
essentie

Dit besluit bepaalt dat de tegemoetkoming voor schade aangericht door de hagel tussen 01.06.2019 en 27.07.2019 wordt berekend volgens de bepalingen van de Verordening (EU) nr. 702/2014 van 25.06.2014 waarbij bepaalde categorieë ...

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren