13.04.2021 MB houdende vaststelling van de dieren die een erfelijke aandoening vertonen als vermeld in art. 19, par. 2, en 27, par. 1, van het KB 27.04.2007 houdende erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor dieren en de voorwaarden inzake de verhandeling van dieren

ondertekenaar
WEYTS Ben - Vicemin.-President van de Vlaamse Regering en Vlaams Min. Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand - Vlaamse Regering
inforumnummer
344426
essentie

Dit besluit voert een verbod in op de fok en de verkoop van kattenrassen met de erfelijke en aangeboren afwijking osteochondrodysplasie. Het gaat om de zogenaamde foldkatten.

...
type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren