25.04.2021 KB wijz. KB 07.06.2015 tot uitvoering van Titel IV, Hfst. 2 van de wet 23.04.2015 tot verbetering van de werkgelegenheid [ Coronavirus ]

ondertekenaar
DERMAGNE Pierre-Yves - Vice-Eerste Min. en Min. van Economie en Werk - Federale Regering
VANDENBROUCKE Frank - Vice-Eerste Min. en Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid - Federale Regering
inforumnummer
344448
essentie

In 2021 wordt, voor de werkgevers die behoren tot het Paritair Comité 302 (Horeca), het moment waarop de jaarlijkse bijdrage voor de financiering van de jaarlijkse vakantie van hun werknemers moet worden betaald en het moment waarop de bijd ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren