08.04.2021 Wet wijz. van de organieke wet 27.12.1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen

ondertekenaar
LALIEUX Karine - Min. van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een handicap, Armoedebestrijding en Beliris - Federale Regering
inforumnummer
344450
essentie

Deze wet richt een federaal Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+) voor de Europese programmatie 2021-2027 op. Het heft ook het federaal Europees Sociaal Fonds - Programmatie 2007-2013 en het Europees Fonds voor de Integratie van onderdanen van derde ...

type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren