26.04.2021 KB wijz. art. 26 en 84/1 van het besluit van de Regent 23.08.1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State [ Coronavirus ]

ondertekenaar
VERLINDEN Annelies - Min. van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing - Federale Regering
inforumnummer
344504
essentie

Dit besluit wijzigt de procedure van het beroep tot nietigverklaring voor de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. De kamer die met de behandeling van een zaak belast is, krijgt namelijk de bevoegdheid om voor te stellen die zaak zonder o ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren