28.03.2021 KB waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 149 van 26.01.2021, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, betr. aanbevolen of verplicht telewerk omwille van de coronacrisis [ Coronavirus ]

ondertekenaar
DERMAGNE Pierre-Yves - Vice-Eerste Min. en Min. van Economie en Werk - Federale Regering
inforumnummer
344546
essentie

In het kader van de coronavirus COVID-19-crisis, voorziet deze collectieve arbeidsovereenkomst (CAO), die suppletief is, in principes en een referentiekader inzake telewerk, ter verduidelijking van bepaalde punten binnen de ondernemingen, om de rechtsz ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren