30.04.2021 BBHR wijz. BBHR 15.04.2021 betr. steun aan de ondernemingen van de sectoren van de discotheken, de restaurants en cafés en sommige van hun leveranciers, de evenementen, de cultuur, het toerisme en de sport in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19 [ Coronavirus ]

ondertekenaar
MARON Alain - Min. bevoegd voor klimaattransitie, leefmilieu, energie en participatieve democratie van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
inforumnummer
344557
essentie

In het kader van de financiële steun (Tetrapremie) toegekend aan bepaalde ondernemingen omwille van het coronavirus Covid-19 door het BBHR 15.04.2021, geldt de voorwaarde dat de begunstigde in 2019 een bepaalde minimumomzet moet hebben verwezenlij ...

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren