27.04.2021 MB betr. de modernisering van de verblijfsdocumenten die aan burgers van de Europese Unie uitgereikt worden

ondertekenaar
MAHDI Sammy - Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met de Nationale Loterij, toegevoegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing - Federale Regering
inforumnummer
344615
essentie

Dit besluit bepaalt de verblijfsdocumenten die vanaf 10.05.2021 aan burgers van de Europese Unie uitgereikt worden, en die de vingerafdrukken van hun houder zullen bevatten. Op deze datum treden ook diverse bepalingen in werking die betrekking hebben o ...

type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren