21.03.2021 KB waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22.11.2019, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betr. de rapporteringsprocedure aan de v.z.w IFIC in uitvoering van art. 5 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 05.04.2019 betr. de invoering van een nieuw loonmodel voor de inrichtingen en diensten die door de Vlaamse Gemeenschap worden erkend en/of gesubsidieerd

ondertekenaar
DERMAGNE Pierre-Yves - Vice-Eerste Min. en Min. van Economie en Werk - Federale Regering
inforumnummer
344623
essentie

Deze collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) bepaalt de rapporteringsprocedure van loongegevens aan de vzw IFIC. Het is van toepassing op de volgende inrichtingen die door de Vlaamse Gemeenschap worden erkend en/of gesubsidieerd: de categorale ziekenhuiz ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren