18.03.2021 KB betr. de oprichting van de Adviesraad inzake Private veiligheid

ondertekenaar
VERLINDEN Annelies - Min. van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing - Federale Regering
inforumnummer
344644
essentie

Dit besluit richt de Adviesraad inzake private veiligheid op binnen de Federale Overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken, Algemene Directie Veiligheid en Preventie. De raad kan onder andere advies verlenen aan de minister van Binnenlandse Zaken over he ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren