02.05.2021 KB tot verlenging van diverse maatregelen genomen op vlak van werkloosheid in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 en wijz. KB 20.01.2021 betr. het toekennen van een toeslag voor werknemers die in 2020 tijdelijk werkloos werden gesteld

ondertekenaar
DERMAGNE Pierre-Yves - Vice-Eerste Min. en Min. van Economie en Werk - Federale Regering
inforumnummer
344648
essentie

Dit besluit verlengt tot 30.06.2021 verschillende maatregelen in verband met werkloosheid aangenomen omwille van het coronavirus Covid-19. Het betreft onder andere de maatregelen die bestaan uit de vereenvoudiging van de procedures voor het aanvragen v ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren