02.05.2021 KB wijz. KB 22.08.2020 tot tijdelijke afwijking van sommige termijnen in de procedure van de verificatie van de uitgaven opgenomen in art. 164 van het KB 25.11.1991 houdende de werkloosheidsreglementering omwille van het COVID-19-virus [ Coronavirus ]

ondertekenaar
DERMAGNE Pierre-Yves - Vice-Eerste Min. en Min. van Economie en Werk - Federale Regering
inforumnummer
344651
essentie

Omwille van de coronavirus Covid-19 epidemie zijn de werkloosheidsuitkeringskaarten op een later tijdstip opgemaakt door de uitbetalingsinstellingen dan normaal voorzien. Bijgevolg verlengt dit besluit de termijnen waarbinnen de Rijksdienst voor Arbeid ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren