28.04.2021 KB tot uitvoering van art. 14/15 van de wet 20.07.2006 betr. de oprichting en de werking van het federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten

ondertekenaar
VANDENBROUCKE Frank - Vice-Eerste Min. en Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid - Federale Regering
inforumnummer
344655
essentie

Alle retributies en bijdragen die verschuldigd zijn aan het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG), waarvan een betalingsbewijs wordt gevraagd, worden betaalbaar vanaf de ontvangst van een betalingsbericht, met ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren