16.02.2021 Ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 24.04.2020 tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betr. de uitvoering van een aantal bepalingen van richtlijn 2016/2284 van het Europees Parlement en de Raad van 14.12.2016 betreffende de vermindering van de nationale emissies van bepaalde luchtverontreinigende stoffen, wijz. richtlijn 2003/35/EG en tot intrekking van richtlijn 2001/81/EG

ondertekenaar
MARON Alain - Min. bevoegd voor klimaattransitie, leefmilieu, energie en participatieve democratie van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
inforumnummer
344690
essentie

Dit samenwerkingsakkoord waarmee deze ordonnantie instemming betuigt, verdeelt de reductie-doelstellingen en de modaliteiten voor het voldoen aan de verschillende verplichtingen van de richtlijn (EU) 2016/2284 van 14.12.2016 betreff ...

type document
Ordonnantie
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren