01.04.2021 BBHR tot organisatie van de Gewestelijke Grondallianties, hun erkenning en hun financiering

ondertekenaar
VERVOORT Rudi - Min.-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor territoriale ontwikkeling en stadsvernieuwing, toerisme, de promotie van het imago van Brussel en biculturele zaken van gewestelijk belang - Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
inforumnummer
344694
essentie

Dit besluit regelt de erkenning en de subsidiëring van de Gewestelijke Grondallianties (Community Land Trust, CLT). Ter herinnering, het gaat om de verenigingen zonder winstoogmerk die tot doel hebben bebouwde of niet-bebouwde onroerende ...

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren