15.04.2021 Ordonnantie houdende instemming met de begrotingsberaadslaging nr. 1 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende machtiging tot het vastleggen, vereffenen en betalen van uitgaven, aan te rekenen op de Algemene Uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2021 [ Coronavirus ]

ondertekenaar
GATZ Sven - Min. bevoegd voor financiën, begroting, openbaar ambt, de promotie van meertaligheid en van het imago van Brussel van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
inforumnummer
344697
essentie

Via de voorliggende ordonnantie geeft het Brussels Hoofdstedelijk Parlement de machtiging aan de Regering om bijkomend 150 miljoen EUR vast te leggen, te vereffenen en te betalen voor specifieke acties in verband met de Coronavirus Covid-19-gezond ...

type document
Ordonnantie
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren